Avedeo logo dark

Typy marketingových agentur

Blogový článek

V dnešním rychle se vyvíjejícím světě marketingu a reklamy je důležité porozumět různým typům agentur, které mohou pomoci vaší značce vyniknout. Od tradičních reklamních agentur, přes digitální marketingové specialisty, až po PPC experty – každý typ agentury nabízí jedinečnou sadu služeb, které se mohou stát klíčem k úspěchu vaší firmy. 

IMG 2262

Co je to vlastně marketingová agentura?

Marketingová agentura je specializovaná společnost, která svým klientům poskytuje širokou škálu marketingových služeb. Hlavním cílem marketingové agentury je pomáhat firmám rozvíjet a propagovat jejich značku, produkty či služby. Toho dosahuje prostřednictvím různých strategií a nástrojů, jako je digitální marketing, tradiční reklama, public relations, event marketing a další.

Víme, jak se dostat na frázi marketing a marketingové agentury do TOP 3 umístění na Googlu.🚀 Nabízíme SEO optimalizaci a další služby, které vám pomohou zvýšit viditelnost vašeho webu. 🌐📈

Základním kamenem úspěchu každé marketingové agentury je hluboké pochopení trhu, cílového publika klienta a aktuálních trendů v marketingu. Agentury pracují na vytváření účinných marketingových kampaní, které oslovují správné publikum správným způsobem, a to s využitím nejnovějších technologií a kreativních přístupů.

V současném dynamickém světě je role marketingových agentur nezbytná pro každého, kdo chce účinně konkurovat na trhu. Poskytují nejen odborné znalosti a zkušenosti, ale také vnášejí do marketingových aktivit svých klientů nové perspektivy a inovativní řešení.

IMG 2269

Co dělá marketingová agentura?

Marketingová agentura nabízí širokou škálu služeb, které pomáhají firmám dosáhnout jejich marketingových a obchodních cílů. Zde jsou klíčové aktivity, které můžete od marketingové agentury očekávat:

 1. Analýza a strategie: Agentura začíná analýzou vašeho trhu, konkurence a cílového publika. Na základě této analýzy vytváří komplexní marketingovou strategii, která definuje cíle a představuje cesty k jejich dosažení.
 2. Branding a tito značky: Pomáhá vytvářet nebo posilovat značku firmy, včetně loga, firemního designu a celkového brandingového poselství.
 3. Digitální marketing: Zahrnuje služby jako SEO, správa sociálních médií, emailový marketing, PPC (pay-per-click) reklama a další digitální reklamní kampaně.
 4. Tradiční reklama: Některé agentury se také zabývají tradičními formami reklamy, jako je televizní, rozhlasová, tisková a outdoorová reklama.
 5. Content marketing: Vytváření a správa obsahu, včetně blogů, videí, infografik a dalších typů obsahu, které zvyšují povědomí o značce a angažují cílové publikum.
 6. Public Relations (PR): Budování a udržování pozitivního vnímání vaší značky veřejností prostřednictvím médií a jiných komunikačních kanálů.
 7. Event marketing: Organizace a propagace eventů, jako jsou produktové launch party, konference a firemní akce.
 8. Měření a analýza: Poskytuje pravidelné reporty a analýzy o efektivitě marketingových kampaní a strategií, umožňuje pochopit, co funguje a co potřebuje vylepšení.
 9. Konzultace a trénink: Některé agentury nabízí i poradenské služby a trénink pro interní marketingové týmy nebo podnikatele. 
 10. Další služby: Kromě výše uvedených služeb marketingové agentury často nabízí mnoho dalších funkcí, které se přizpůsobují specifickým potřebám a cílům klientů, včetně tržního výzkumu, vývoje mobilních aplikací, a video produkce. 

Marketingová agentura tedy funguje jako externí tým, který přináší odborné znalosti a zkušenosti v různých oblastech marketingu, a pomáhá firmám dosahovat jejich cílů skrze efektivní a inovativní marketingové strategie.

IMG 2261

Je marketingová, digitální a reklamní agentura to stejné?

V dnešní době se termíny „marketingová agentura“, „reklamní agentura“ a „digitální agentura“ často používají jako synonyma, neboť oblasti jejich působení se mnohdy překrývají a rozdíly mezi nimi se stávají stále nejasnými. Přesto existují určité odlišnosti v jejich definicích a specializacích:

 • Marketingová agentura: Tento typ agentury nabízí široké spektrum marketingových služeb, od výzkumu trhu, strategického plánování až po implementaci různých marketingových kampaní. Marketingové agentury se zaměřují na celkovou strategii značky a její prezentaci na trhu, a mohou zahrnovat jak digitální (online), tak tradiční marketingové aktivity.
 • Reklamní agentura: Reklamní agentury se tradičně specializují na tvorbu a distribuci reklamních materiálů. Jejich hlavním zaměřením jsou tvůrčí aspekty marketingu, jako je konceptualizace a design reklam, včetně televizních spotů, tiskových inzerátů a billboardů. Reklamní agentury se soustředí především na propagaci produktů a služeb klienta.
 • Digitální agentura: Jak název napovídá, digitální agentury se zaměřují primárně na online marketing. Tento typ agentury poskytuje služby jako je SEO (od provedení analýz klíčových slov po provádění SEO auditů), správa sociálních médií, emailový marketing, webový design a vývoj, a další digitální strategie. Digitální agentury jsou zvláště zaměřeny na využití technologií a digitálních kanálů pro dosažení marketingových cílů klientů.

Přestože se tyto typy agentur mohou na první pohled zdát podobné, rozdíly v jejich specializacích a poskytovaných službách umožňují firmám vybrat si agenturu, která nejlépe vyhovuje jejich specifickým potřebám a marketingovým cílům.

IMG 2273

Co dělá digitální marketingová agentura?

Digitální marketingová agentura, mezi kterou patříme i my, poskytuje komplexní řadu služeb zaměřených na propagaci značek, produktů a služeb prostřednictvím digitálních kanálů.

Toto jsou jen některé z hlavních služeb, které digitální marketingové agentury nabízejí. Díky své flexibilitě a zaměření na neustálé inovace dokážou tyto agentury efektivně reagovat na neustále se měnící digitální marketingové prostředí. Tady je několik hlavních činností, které tyto agentury obvykle nabízejí:

SEO: 

SEO (Optimalizace pro vyhledávače) je klíčovou službou digitálních marketingových agentur. Zabývá se optimalizací webových stránek klienta tak, aby se umístily co nejlépe ve výsledcích vyhledávačů, jako je Google. To zahrnuje analýzu klíčových slov, optimalizaci obsahu, vylepšení technické stránky webu, a budování kvalitních zpětných odkazů, tzv. link-building. Cílem je zvýšit organický provoz na webu a zlepšit online viditelnost značky.

PPC reklama: 

PPC (Pay-Per-Click) kampaně jsou formou online reklamy, kde klient platí za každé kliknutí na jejich reklamu. Digitální agentury spravují tyto kampaně na platformách jako Google Ads nebo Bing Ads. Cílem je generovat kvalitní provoz na webové stránky klienta s co nejnižšími náklady na akvizici. Agentury se zaměřují na optimalizaci klíčových slov, cílení reklam a sledování výkonu kampaně.

IMG 2270

Správa sociálních médií: 

Digitální marketingové agentury spravují profily svých klientů na sociálních médiích, jako jsou Facebook, Instagram, Twitter a LinkedIn. To zahrnuje například správu reklamních kampaní a reklam na sociálních sítích, plánování, publikování příspěvků, Influencer marketing a interakci s uživateli. Efektivní správa sociálních médií pomáhá zvyšovat povědomí o značce, angažovanost s cílovým publikem a může vést k získání nových zákazníků.

Emailový marketing: 

Emailový marketing je silným nástrojem pro udržování vztahů se stávajícími zákazníky a přilákání nových. Agentury vytvářejí a rozesílají personalizované emailové kampaně, které mohou zahrnovat novinky, speciální nabídky, informace o nových produktech a další relevantní obsah. Klíčem je segmentace publika a poskytování hodnotného obsahu, který oslovuje příjemce.

IMG 2271

Vytváření a správa obsahu: 

Obsahový marketing je další zásadní oblastí, kde digitální agentury poskytují hodnotu. Vytvářejí kvalitní, relevantní a angažující obsah, který může zahrnovat blogové příspěvky, články, videa, infografiky a další typy obsahu. Správně vytvořený obsah pomáhá zlepšit SEO, zvyšuje povědomí o značce a posiluje vztah s cílovým publikem.

Webový design a vývoj: 

Mnoho digitálních agentur nabízí také služby webového designu a vývoje. To zahrnuje vytváření esteticky přitažlivých a funkčních webových stránek (UX/UI), které jsou optimalizované pro mobilní zařízení a poskytují uživatelsky přívětivý zážitek. Webové stránky jsou často prvním kontaktním bodem potenciálních zákazníků s značkou, a proto je jejich kvalita klíčová.

IMG 2264

Analýza a reporting: 

Digitální marketingové agentury pravidelně monitorují a analyzují výkon marketingových kampaní a strategií. Používají nástroje jako Google Analytics, aby zjistily, jak se jednotlivé kampani daří, a poskytují klientům pravidelné reporty s doporučeními pro další vylepšení.

Agentury zaměřené na jednu specializaci

Na marketingovém a reklamním poli lze nalézt mnoho agentur zaměřujících se výhradně na jednu určitou oblast marketingu. Tyto agentury nabízejí služby zaměřené na konkrétní oblasti a jsou ideální pro klienty s přesně definovanými potřebami.

Naproti tomu naše agentura Avedeo se odlišuje tím, že nabízí kompletní spektrum specializovaných online marketingových služeb, pokrývající širokou škálu potřeb a cílů našich klientů. Poskytujeme rozmanité služby od digitálního marketingu, přes PPC kampaně, sociální sítě, e-mailing, až po SEO, vše pod jednou střechou. 

Zde jsou příklady některých agentur zaměřených na 1 oblast:

 • Agentury zaměřené na sociální média: Tyto agentury se specializují na marketing a reklamu na sociálních sítích jako jsou Facebook, Instagram, Twitter a LinkedIn. Nabízejí služby jako správa sociálních médií, tvorba obsahu, influencer marketing a reklamní kampaně zaměřené na sociální sítě.
 • SEO agentury: Specializují se na optimalizaci webových stránek pro vyhledávače (SEO), aby zvýšily jejich viditelnost ve výsledcích vyhledávání. Těmto agenturám jde o zlepšení organického (neplaceného) provozu na webových stránkách jejich klientů.
 • PPC agentury: PPC (Pay-Per-Click) agentury se specializují na vytváření a správu placených online reklamních kampaní na platformách jako Google Ads a sociální média. Nabízejí služby jako výzkum klíčových slov, cílení reklam, optimalizaci rozpočtů a analýzu výkonu, s cílem maximalizovat návratnost investic klientů a zvyšovat kvalitu webu a prodejních leadů.
 • B2B marketingové agentury: Zaměřují se na potřeby firem, které prodávají své produkty nebo služby jiným firmám (business-to-business). Tyto agentury mají hluboké znalosti o specifických výzvách a příležitostech v B2B sektoru.
IMG 2272
 • Agentury zaměřené na event marketing: Specializují se na plánování, organizaci a provádění marketingových událostí jako jsou konference, veletrhy, produktové launch party a další korporátní akce. Tyto agentury často pracují na propojení digitálního a fyzického marketingu.
 • E-commerce marketingové agentury: Tito specialisté se zaměřují na marketing pro online obchody a e-commerce platformy. Nabízejí služby jako optimalizace konverzního poměru, PPC reklama pro e-commerce, SEO pro online obchody a emailový marketing.
 • Grafické designové agentury: Tento typ agentury se specializuje na vizuální aspekty marketingu a reklamy. Grafické designové agentury poskytují služby jako vytváření loga, firemní identita, brožury, vizitky, balení produktů, webový design a další grafické materiály. Jejich cílem je vytvořit vizuálně atraktivní a konzistentní design, který posiluje značku a komunikuje její hodnoty a poselství. 
4.5/5 - (8 votes)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Obsah článku

Podobné články