Avedeo logo dark

CTR: Co je míra prokliku a proč ji sledovat?

Blogový článek

O míře prokliku nejspíš už každý markeťák slyšel. Jedná se o poměr počtu prokliků a počtu zobrazení. Jednoduše řečeno, míra prokliku udává, jak často lidé klikají na reklamu, na stránku zobrazenou ve výsledcích vyhledávání nebo na neplacený záznam produktu. Používá se zkratka CTR z anglického Click-through rate. Ať už si potřebujete připomenout základní informace o CTR, nebo jste o tomto pojmu ještě nikdy neslyšeli, rozhodně čtěte dál – prozradíme vám, jak na výpočet CTR, co míru prokliku ovlivňuje a jak ji vylepšit.

Co je to CTR a jak jej vypočteme?

Míra prokliku je vlastně procento zobrazení, které vedly ke kliknutí. Udává, jak často lidé kliknou na reklamu, stránku ve výsledcích vyhledávání nebo na neplacený záznam produktu. Výsledek je v procentech. Nejčastěji se s touto metrikou setkáme v PPC reklamě, kdy výsledná hodnota říká, jak moc atraktivní reklama pro uživatele je. Čím vyšší CTR, tím lepší.

Vzoreček pro výpočet CTR
Vzoreček pro výpočet CTR

Jak spočítat CTR v praxi?

Pokud uživatel na reklamu kliknul 1× ze 100 zobrazení, znamená to, že CTR = 1 %. Také si to můžeme vysvětlit tak, že když máme CTR 1 %, tak se reklama musí zobrazit 100x, než na ni uživatel klikne.

Běžné hodnoty CTR pro Google Ads: Jaká je správná hodnota CTR?

Hodnota CTR závisí na spoustě proměnných. Pojďme si jich pár vyjmenovat.

Roli hraje:

 • zařízení, na kterém je reklama zobrazována (mobilní telefony mají mnohem větší míru prokliku než desktop),
 • umístění reklamy (čím výše je reklama na stránce umístěna, tím vyšší míra prokliku),
 • podoba konkrétního banneru (pokud se jedná o obsahovou síť),
 • relevance textu v reklamách (jedná-li se o reklamy ve vyhledávání),
 • rozšíření inzerátu (každé z nabízených rozšíření o obrázek, strukturovaný popisek, telefonní číslo atd. zabírá určitou plochu, a tím zvyšuje šanci na kliknutí na reklamu).

Běžné hodnoty CTR je těžké určit, protože se nedá jednoznačně pro všechny kanály a druhy kampaní stanovit optimální výše CTR. Závisí na druhu kampaně, na odvětví, ve kterém inzerujeme, i na typu zařízení, kde reklamu zobrazujeme.

Podle dat za rok 2021 byla průměrná hodnota CTR stanovena pro Google Ads ve vyhledávání na 3,17 % a pro obsahovou síť na 0,46 %. Mezi odvětvími se hodnota hodně liší. Na následujících obrázcích jsou vyobrazeny jednotlivé odvětví a procentuální vyjádření.

Průměrná hodnota CTR pro Google Ads
Průměrná hodnota CTR pro Google Ads

Červená část představuje obsahovou síť a tmavá část vyhledávací síť. Obecně zde platí, že obsahová síť má CTR vždy nižší. Důvod je zcela jednoduchý. U vyhledávací sítě lidé přesně ví, čeho se dožadují a co vyhledávají, takže míra prokliku je vyšší. Kdežto u obsahové sítě, když necílíme na remarketingové publikum, se jedná pouze o domněnku, že reklamu ukazujeme těm správným potencionálním zákazníkům. A proto zde nastává to, že zájem je nižší a míra prokliku samozřejmě také.

Ideální hodnota CTR v organickém vyhledávání

Jak už jsme naznačili, CTR se netýká pouze reklam, důležitou roli hraje také v organických výsledcích vyhledávání. Z pohledu SEO specialisty jde o poměr uživatelů, kteří klikli na organický výsledek vyhledávání na stránce vyhledávače (Google, Seznam), a celkového počtu zobrazení daného výsledku uživatelům.

Data z roku 2022 ukazují, že stránka, která se umisťuje na první pozici ve výsledcích vyhledávání, může mít CTR až 39,6 %. To je více než dvojnásobek hodnoty CTR stránky na druhé pozici, 18,4 %. Třetí pozice má průměrné CTR kolem 10 %. Hodně však záleží také na oboru a konkrétním hledaném výrazu. Pro představu však můžeme uvést, že ve většině případů první 3 organické výsledky vyhledávání získávají 75,1 % všech kliknutí.

Google vyhledávání
Google vyhledávání

Zdroj obrázku: https://www.pexels.com/cs-cz/foto/technologie-tablet-obrazovka-vychytavka-106341/

Co ovlivňuje výši CTR u PPC reklamy?

Je potřeba se hlavně zaměřit na relevantnost:

 1. textových reklam,
 2. klíčových slov,
 3. vizuálů bannerů.

Pokud textové reklamy nejsou relevantní, míra prokliku se sníží. Je také nutné brát v úvahu, že musíme správně nastavit vstupní stránku, kam se lidé po prokliku dostanou. Záleží na vzájemné relevanci vyhledávacích dotazů, inzerátů, klíčového slova a vstupní stránky.

Pokud jsou reklamy v PPC správně nastavené, dochází k tomu, že cena za proklik je nižší, a tím pádem se reklama při stejném rozpočtu dokáže zobrazit vícekrát a je zde větší šance získat více konverzí. CTR tudíž ovlivňuje i výši ceny za proklik. Čím vyšší CTR, tím nižší cena za proklik.

Kromě výše zmíněného ovlivňuje výši CTR i konkurence, se kterou soupeříme. Na tom závisí i konkurenční výhody, které jsme schopni nabídnout.

Jak vylepšit CTR?

CTR se dá zvýšit následujícími způsoby:

 • testování A/B textových i obsahových reklam,
 • relevantní klíčová slova,
 • správně nastavená publika – testování publik,
 • optimalizovat až při dostatečném počtu dat,
 • úprava frekvence zobrazování,
 • používání vylučujících klíčových slov,
 • využití všech dostupných rozšíření,
 • důraz na co nejvyšší skóre kvality.

Co ovlivňuje hodnotu CTR z pohledu SEO a jak ji vylepšit?

Vylepšení takzvaného organického CTR pomůže webu získat vyšší návštěvnost bez nutnosti zlepšení pozic ve výsledcích vyhledávání. Cest, jak toho dosáhnout, je hned několik:

 • využití long tail klíčových slov,
 • meta popisky, které jsou relevantní a motivují k prokliku (využití CTA – call to action),
 • implementace strukturovaných dat,
 • správně zvolené URL adresy,
 • vhodně zvolené titulky (míru prokliku může zvýšit číslo nebo třeba hranaté závorky v titulku),…

Relativní CTR

Relativní CTR porovnává výkon naší kampaně s kampaní konkurenční, která se zobrazuje na stejném místě. Nutno podotknout, že tato metrika se využívá pouze v obsahové síti Google.

Citace Google: „Relativní CTR ukazuje výkon reklam relativně vzhledem k dalším reklamám zobrazeným na stejném místě v reklamní síti, takže můžete lépe ovlivnit výkon svých kampaní v reklamní síti a porovnávat jejich výkon na různých stránkách v reklamní síti.“

Jak se relativní CTR vypočítá?

Platí zde opět jednoduchý poměrový ukazatel, a to:

Relativní CTR
Relativní CTR

Výsledná hodnota udává, jak si naše kampaň stojí vůči kampani konkurenční. V praxi to vypadá například takto: naše reklamy mají CTR 0,06 %, konkurenční reklamy na stejném místě zobrazování mají CTR 0,03 %. Dle vzorce výše uvedeného následně vypočítáme poměr mezi jednotlivými čísly a dojdeme k výsledku 2. Výsledná hodnota nám říká, že naše reklamy jsou 2× lepší než reklamy konkurence.

Kdyby došlo k výsledné hodnotě 0,5; znamenalo by to, že naše reklamy dosahují pouze poloviční kvality konkurenční reklamy z hlediska CTR. Pokud je hodnota vyšší než 1, znamená to, že naše CTR je lepší než průměrné CTR konkurence. I zde platí pravidlo, čím vyšší relativní CTR, tím lepší.

Relativní CTR můžeme zvýšit následujícími kroky:

 • správným cílením na vhodně vybraná publika,
 • optimalizací reklamy,
 • vhodným umístěním reklamy (vybereme si pouze weby, které se zaměřují na náš problém).

Výše CTR závisí na mnoha proměnných a nelze ze dne na den poskočit o desítky procent. Pokud nejste se svou výší CTR spokojení, kontaktujte nás a společně najdeme cestu, jak (nejen) tuto metriku vylepšit.

Zdroje:

https://support.google.com/google-ads/answer/2615875?hl=cs

https://www.wordstream.com/blog/ws/2016/02/29/google-adwords-industry-benchmarks

https://hanakobzova.cz/relativni-ctr-porovnejte-sve-ctr-s-konkurenci/

5/5 - (4 votes)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Obsah článku

Podobné články