Avedeo logo dark

Konverze, konverzní poměr: Co to je a proč je sledovat?

Blogový článek

Ve světě digitálního marketingu a e-commerce je konverze klíčovým slovem, které definuje úspěch nebo neúspěch online aktivit. Ať už jde o nákup produktu, registraci k odběru newsletteru, vyplnění kontaktního formuláře, nebo jinou žádanou akci, každá konverze představuje pozitivní výsledek interakce mezi návštěvníkem a vaším webem. V dnešním konkurenčním prostředí není dostatečné jen přilákat návštěvníky na vaše stránky: klíčové je přeměnit tyto návštěvníky na aktivní uživatele, zákazníky nebo fanoušky.

Konverze a konverzní poměr
Konverze a konverzní poměr

Co je konverze? 

Konverze v oblasti digitálního marketingu a web analytiky znamená, že návštěvník webu provede akci, která má pro majitele webu hodnotu. To může zahrnovat různé akce, jako je nákup produktu, přihlášení k odběru newsletteru, vyplnění kontaktního formuláře nebo stažení souboru. Jedná se o klíčový ukazatel úspěšnosti webu nebo marketingové kampaně, protože ukazuje, jak efektivně dokážete přeměnit návštěvníky na zákazníky nebo na uživatele provádějící žádoucí akce.

Druhy konverzí

Konverze lze rozdělit na dva hlavní typy: makrokonverze a mikrokonverze.

 1. Makrokonverze představují hlavní cíle webu nebo kampaně. Typicky se jedná o akce, které přímo přinášejí příjem nebo jsou klíčové pro podnikání, jako je dokončení nákupu, zaregistrování se na webu pro dlouhodobější angažovanost, nebo předání kontaktů pro budoucí komunikaci.
 1. Mikrokonverze jsou menší akce, které vedou k makrokonverzi nebo signalizují zájem návštěvníka. Příklady zahrnují zhlédnutí produktového videa, stažení informačního materiálu, prohlížení recenzí, nebo strávení určitého času na klíčových stránkách. Tyto akce mohou poskytovat užitečné insights o cestě návštěvníka k hlavní konverzi.

Hodnota konverze

Hodnota konverze pomáhá kvantifikovat přínos konkrétních akcí k celkovým cílům webu nebo podnikání. Pro finanční transakce, jako je nákup produktu, je hodnota konverze relativně snadno určitelná. U jiných akcí, jako je registrace k odběru newsletteru, může být hodnota přiřazena na základě odhadovaného dlouhodobého přínosu pro podnikání. Určení hodnoty konverzí umožňuje efektivněji alokovat marketingový rozpočet a optimalizovat kampaně pro maximální ROI (návratnost investice).

Kontaktní formulář
Klasický kontaktní formulář pro měření konverzí

Příklady konverzí

 • Nákup produktu na e-commerce webu.
 • Registrace k odběru newsletteru.
 • Vyplnění kontaktního formuláře.
 • Stažení softwaru, mobilní aplikace nebo e-booku (což je mimochodem stále podceňovaná funkční činnost)
 • Přihlášení do online kurzu nebo webináře.
 • Vytvoření uživatelského účtu na platformě.
 • Sledování produktového videa.
 • Sdílení obsahu na sociálních sítích.
 • Přidání produktu do košíku (bez dokončení nákupu).
 • Zanechání hodnocení nebo recenze produktu.

Měření konverzí

Měření konverzí je klíčové pro pochopení úspěšnosti webu nebo marketingové kampaně. Pomocí různých nástrojů (jako je Google Analytics) můžete sledovat, jak návštěvníci interagují s vaším webem a jaké akce provádějí.

Google Analytics
Google Analytics – GA4

Nastavit konverze v Google Analytics může být náročný úkol. Pokud si s tím nevíte rady, doporučujeme si přečíst samostatný článek, který momentálně připravujeme a který vám poskytne podrobný návod krok za krokem. Pokud potřebujete další pomoc, neváhejte se obrátit na naše marketingové služby. Jsme zde, abychom vám pomohli dosáhnout vašich marketingových cílů.

Pojďme se podívat podrobněji na tyto tři klíčové metody měření konverzí a jak každá z nich přispívá k lepšímu pochopení a optimalizaci výkonu webu.

1) Děkovací stránka

Použití děkovací stránky je jednou z nejstarších a nejjednodušších metod sledování konverzí. Tato metoda funguje tak, že po dokončení žádané akce, jako je například nákup produktu, registrace na webu, nebo vyplnění kontaktního formuláře, je návštěvník automaticky přesměrován na speciální stránku. Tato stránka slouží jako poděkování za provedení akce a zároveň jako potvrzení, že akce byla úspěšně dokončena.

Výhody:

 • Jednoduchost: Snadno implementovatelná a nesložitá pro pochopení.
 • Přesnost: Poskytuje čistý a jasný signál, že došlo k konverzi.
 • Integrace: Snadno se integruje s nástroji pro analýzu webu, jako je Google Analytics, kde můžete nastavit sledování děkovací stránky jako cíl.
Děkovací stránka
Děkovací stránka

Vykonání akce (Event Tracking)

Sledování událostí je technika, která umožňuje detailnější analýzu konverzí tím, že zaznamenává specifické akce provedené na webu. To zahrnuje kliknutí na tlačítka, odeslání formulářů, interakci s videi, a další. Tato metoda poskytuje hlubší vhled do toho, jak návštěvníci s webem interagují, což pomáhá identifikovat, které prvky jsou nejefektivnější v přeměně návštěvníků na konverze.

Výhody:

 • Detailní analýza: Umožňuje sledovat širokou škálu interakcí, poskytující komplexnější obraz o chování uživatelů.
 • Optimalizace: Pomáhá identifikovat oblasti pro zlepšení na webu tím, že ukazuje, které akce nevedou k očekávaným konverzím.
 • Flexibilita: Lze upravit pro sledování téměř jakékoli akce, která je pro web důležitá.
Event tracking
Event tracking

3) Doba strávená na stránce

Měření doby strávené návštěvníkem na stránce nebo na souboru stránek může poskytnout cenné informace o zájmu a zapojení. Stránky, které dokážou udržet návštěvníky po delší dobu, pravděpodobně nabízejí hodnotný obsah nebo jsou účinnější v přesvědčování návštěvníků, aby provedli žádanou akci.

Výhody:

 • Indikátor zájmu: Dlouhá doba strávená může signalizovat vysoký zájem o obsah nebo produkt.
 • Předpověď konverzí: Stránky s vyšší dobou strávenou mohou mít větší potenciál pro konverze, což ukazuje na oblasti, které by měly být dále rozvíjeny nebo propagovány.
 • Segmentace uživatelů: Pomáhá rozlišovat mezi návštěvníky s různou mírou angažovanosti, což může vést k cílenějším marketingovým strategiím.
Doba strávená na webu
Doba strávená na webu

Co je konverzní poměr/míra konverze?

Konverzní poměr, známý také jako míra konverze, je klíčovým ukazatelem výkonnosti, který měří efektivitu webu, reklamní kampaně nebo jakékoli jiné marketingové aktivity v přeměně návštěvníků na konverze. Konverze může být definována různě v závislosti na cílech konkrétního podnikání nebo kampaně, například jako dokončení nákupu, registrace na odběr newsletteru, vyplnění kontaktního formuláře atd.

Výpočet konverzního poměru

Předpokládejme, že chcete vypočítat konverzní poměr pro váš e-shop. Za poslední měsíc jste měli 10,000 návštěv (unikátních návštěvníků) na vašem webu a z těchto návštěv jste zaznamenali 200 prodejů (konverzí).

Vzorec pro výpočet konverzního poměru je:

image

V tomto příkladu je počet konverzí 200 a počet návštěv 10 000. Po dosazení těchto hodnot do vzorce dostaneme:

image 1

Teď už jen stačí vypočítat.

Konverzní poměr pro váš e-shop je 2 %. To znamená, že z každých 100 návštěvníků webu, 2 z nich provedou nákup.

Význam konverzního poměru

 • Efektivita: Konverzní poměr poskytuje přehled o tom, jak efektivně web nebo kampaně přeměňují návštěvníky na cílové akce. Vyšší poměr značí vyšší efektivitu.
 • Optimalizace: Slouží jako důležitý ukazatel pro optimalizaci webů a marketingových kampaní. Analýzou konverzních poměrů mohou marketéři identifikovat slabé stránky a příležitosti pro zlepšení.
 • ROI: Pomáhá v hodnocení návratnosti investic do marketingových aktivit. Lepší konverzní poměry obvykle vedou k lepšímu ROI.
ROI
ROI

Použití konverzního poměru

Konverzní poměr je široce používán v digitálním marketingu, e-commerce, a dalších oblastech online podnikání pro měření úspěšnosti různých aktivit, jako jsou PPC (Pay-Per-Click) reklamy, SEO, e-mailové marketingové kampaně, a další. Porozumění tomuto ukazateli umožňuje podnikům lépe rozumět chování svých zákazníků a efektivněji investovat své zdroje.

Optimalizace konverzního poměru (Jak zvýšit konverzní poměr?)

Optimalizace konverzního poměru (Conversion Rate Optimization, CRO) je proces zlepšování webové stránky a marketingových kampaní s cílem zvýšit podíl návštěvníků, kteří provádějí žádanou akci (konverzi). Tento proces obvykle zahrnuje analýzu dat, A/B testování a různé strategie zaměřené na zlepšení uživatelské zkušenosti a odstranění bariér konverze. Zde je několik osvědčených tipů a strategií, které mohou pomoci zvýšit konverzní poměr vaší stránky:

 1. Zlepšete rychlost načítání stránky: Rychlost načítání je klíčovým faktorem pro udržení pozornosti uživatelů. Pomalé načítání může vést k zvýšené míře opuštění stránky. Komprimujte obrázky. (například pomocí stránky TinyPNG), minimalizujte kód a využijte technologie pro rychlejší načítání.
 2. Optimalizujte mobilní verzi: Vzhledem k tomu, že velká část internetového provozu pochází z mobilních zařízení, je nezbytné mít webové stránky, které jsou na těchto zařízeních plně funkční a vizuálně přitažlivé. To zahrnuje rychlost načítání, uspořádání obsahu a snadnost navigace.
 3. Vytvořte jasné a přesvědčivé výzvy k akci (Call-to-Action): Vaše CTA by měly být navrženy tak, aby upoutaly pozornost a vybídly k akci. Použijte akční slovesa, tlačítka a zřetelné barvy, které kontrastují s ostatními prvky stránky.
 4. Zjednodušte formuláře: Udržujte formuláře co nejjednodušší a omezte počet polí na nezbytné minimum. Každé další pole může snížit pravděpodobnost dokončení. Rozmístění volitelných polí jako může také pomoci.
 5. Zvýrazněte důvěryhodnost a bezpečnost: Zobrazte recenze, hodnocení, certifikáty a bezpečnostní značky na viditelných místech. Transparentnost ohledně zásad ochrany osobních údajů a zabezpečení transakcí může zvýšit důvěru uživatelů.
 6. Používejte vysoce kvalitní obrázky a videa: Kvalitní vizuální obsah může zvýšit atraktivitu vašich nabídek. Videoprezentace produktů nebo služeb může zlepšit porozumění a zvýšit zájem.
 7. Zlepšete navigaci a strukturu stránky: Ujistěte se, že vaše menu a navigační prvky jsou intuitivní a umožňují snadný přístup k důležitým informacím. Dobře strukturovaný web usnadňuje uživatelům nalezení toho, co hledají.
 8. Personalizujte uživatelskou zkušenost: Využijte data o chování uživatelů na vašem webu k poskytování personalizovaných doporučení a obsahu. Personalizace může zvýšit relevanci a angažovanost návštěvníků.
 9. Nabídněte chat nebo podporu v reálném čase: Možnost okamžité komunikace s týmem podpory nebo chatbotem může vyřešit případné dotazy nebo obavy návštěvníků, což může vést k vyšší konverzní míře.
 10. Optimalizujte pro vyhledávače (SEO): Vylepšení viditelnosti vašeho webu ve vyhledávačích může přilákat více kvalifikovaného provozu. Zaměřte se na klíčová slova, kvalitní obsah a zpětné odkazy (tzv. link-building) pro zlepšení pozic ve vyhledávání.
 11. Nabídněte jasné a atraktivní benefity: Zdůrazněte klíčové přínosy vašich produktů nebo služeb, aby bylo jasné, co zákazníci získají. Použijte seznamy s odrážkami pro snadnou čitelnost a zdůraznění důležitých bodů.
5/5 - (3 votes)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Obsah článku

Podobné články