Avedeo logo dark

Black Hat SEO: 10 taktik, které rozhodně nezkoušejte

Blogový článek

Pojem Black Hat SEO by rozhodně neměl chybět ve slovníčku každého, kdo se zajímá o optimalizaci webových stránek pro vyhledávače. Pokud chcete zjistit, co přesně tento termín znamená, jaké konkrétní praktiky se za ním skrývají a proč vám Black Hat SEO může při optimalizaci webu uškodit, následující článek je přesně pro vás. Objasní vám nejen základní definice a metody, ale seznámí vás také s updaty vyhledávacího algoritmu Google Panda a Google Penguin. Na závěr lehce naťukne i White Hat SEO.

IMG 0330

Black Hat SEO

Termínem Black Hat SEO se označují nekalé praktiky optimalizace pro vyhledávače, které využívají nedostatků algoritmu Google a snaží se ho oklamat. Většinou jde o takové strategie, které neberou v úvahu přidanou hodnotu webu pro uživatele, ale snaží se protlačit danou stránku na první příčky stůj co stůj. Z krátkodobého hlediska takový postup fungovat může, dlouhodobě však webu přinese více škody než užitku.

Mezi nejznámější Black Hat metody patří například odkazové farmy, neviditelný text nebo třeba přeoptimalizace webových stránek. Na hraně však mohou být i nevhodně zpracované seo články či nákup zpětných odkazů. Jak tedy zjistit přesněji, co všechno do Black Hat SEO spadá? Stačí nahlédnout do pravidel užívání vyhledávacích serverů. Ty by měl znát každý, kdo se zabývá tvorbou nebo optimalizací webu.

Samotný termín Black Hat (v překladu černý klobouk) pochází z filmů, konkrétně hlavně z westernů, kde označoval padouchy. Kladným hrdinům se říkalo naopak White Hats.

A právě penalizace je největším problémem nekalých praktik využívaných při optimalizaci pro vyhledávače. Díky algoritmům, jako je například Google Panda nebo Google Penguin, je možné weby využívající Black Hat strategie vyřadit z výsledků vyhledávání. Pokud tedy nechcete vstupovat na velmi tenký led, důrazně doporučujeme se následujícím taktikám vyhnout.V praxi se však můžete setkat i s šedými klobouky. Jako takzvané Gray Hat SEO se označují praktiky, které nejsou vyhledávači vyloženě zakázané, ale nejsou ani považovány za úplně vhodné. Často u nich totiž hrozí riziko, že je vyhledávače začnou v budoucnu penalizovat, a tak by mohlo všechno úsilí na optimalizaci webových stránek přijít vniveč.

„Black Hat SEO je jednoduše dobrá strategie, která se zvrtla.“

–       Neil Patel, spoluzakladatel Neil Patel Digital

1. Cloaking

Pojem cloaking pochází z anglického slůvka cloak – zahalit, přikrýt. Při této nekalé praktice server pracuje s dvěma různými verzemi webových stránek. Jedna je upravena tak, aby se co nejlépe umisťovala ve vyhledávání, a pro běžného uživatele je většinou zcela nepoužitelná. Tato varianta je servírována vyhledávačům a antivirovým detektorům. Pro IP adresy skutečných uživatelů je pak připravena běžná verze, která by však měla nižší šance na umístění na prvních příčkách.

Cloaking se využívá také pro zakrytí stránek s nelegálním obsahem, jako je pirátství či pornografie.

1
Infografika – Black Hat SEO – Co je to cloaking neboli maskování

Cloaking, česky někdy označovaný jako maskování, je Googlem považován za porušení pokynů pro webmastery, protože uživateli poskytne jiný obsah, než podle výsledků vyhledávání očekává.

2. Záludná přesměrování

Přesměrování uživatele na jinou adresu, než požadoval, je poměrně běžné. Využívá se například při přesunutí webu nebo při sloučení několika stránek do jedné. Problémové však může být přesměrování za účelem oklamat vyhledávač a zobrazit uživateli úplně jiný obsah, než jaký hledá. Jde o podobnou techniku jako maskování, takže i v tomto případě je Google neúprosný a webu využívajícímu tuto nečestnou praktiku hrozí penalizace.

Záludné přesměrování bývá často doplňkem Doorway stránek.

Přesměrování by tak vždy mělo být využíváno jen tím způsobem, na který bylo původně navrhnuto.

3. Doorway stránky

Cílem doorway stránky je získat vysoké hodnocení pro dané vyhledávací výrazy. Často jde pouze o uměle seskládaná klíčová slova doplněná o některé další faktory bez přidané hodnoty pro čtenáře. Po otevření takové stránky mohou následovat dva scénáře:

  • Stránka se může zobrazit tak, jak je, s přidanou kontextovou reklamou nebo výrazným odkazem, který uživatele navede k požadovanému cíli.
  • Okamžitě dojde k přesměrování pomocí javascriptového redirectu a uživatel původní stránku vůbec neuvidí.

Vyhledávačům jsou trnem v oku hlavně proto, že ve výsledcích vyhledávání by se mohlo umístit více takových stránek a každá z nich by pak uživatele směrovala v podstatě ke stejnému cíli.

4. Nekvalitní obsah

Obsah tvořený pouze pro vyhledávače, který neposkytuje žádnou přidanou hodnotu čtenářům, je v rámci Black Hat SEO poměrně hojně využíván. Patří sem například texty, které jsou automaticky generované bez provedení korektury člověkem, nesmyslné seo články plné klíčových slov, ale také slučování a spojování obsahu jiných webů bez doplnění vlastní přidané hodnoty.

V boji proti takovým článkům pomohla hlavně aktualizace algoritmu Google Panda z roku 2011. Ta nehodnotný obsah detekuje a penalizuje.

Vhodné je vyhnout se i nadměrnému používání nadpisů H1. To by se totiž dalo pod sekci Black Hat zařadit také. V dnešní době Google rozpozná strukturu obsahu a pokud narazí na více nadpisů H1 – pozná, že se jedná o manipulaci.

TIP: Používejte opravdu pouze jeden nadpis H1, v kterém zachytíte podstatu celého obsahu.

5. Změna kvalitního obsahu na komerční typ (LinkBait and Swich)

Jde o metodu, která k získání odkazů a prvních pozic ve výsledcích vyhledávání využívá kvalitního obsahu a přirozeného odkazování. Tato technika spadá pod White Hat SEO, ovšem jen do doby, než přirozených odkazů není dostatek. Pak majitel obsah zmonetizuje a předělá jej na komerční. Tato pokročilá a zdlouhavá metoda může být nějakou dobou efektivní, ale po zásahu do obsahu se řadí mezi nekalé praktiky.

6. Nadužívání klíčových slov

Nepřirozené nadužívání klíčových slov, takzvaný keyword stuffing, je v posledních letech poměrně vzácným úkazem. Stále se však ještě najdou rádoby odborníci, kteří optimalizaci webu „pomáhají“ zběsilým tapetováním konkrétního pojmu, využíváním nerelevantních klíčových slov a nebo častým opakováním určitých frází v textu.

Když se však budete opakovat jako kolovrátek, vysoce kvalitní a poučný obsah zkrátka nevytvoříte. Získáte spíš bezcenný kus textu, který bude na čtenáře působit jako spam. Negativní uživatelský dojem pak může snížit hodnocení vašich stránek.

Navíc je dlouhodobým trendem, že vliv počtu klíčových slov na umístění stránky ve výsledcích vyhledávání stále klesá. Mnohem větší roli hraje jejich relevance a použití. Důležitý je také obsah takzvaných LSI keywords, tedy synonym nebo slov, které jsou s hlavními klíčovými slovy úzce spjaty.

S nadužíváním klíčových slov je spojen také další nešvar, a to jejich skrývání. V praxi funguje tak, že v rámci optimalizace webu se na stránku přidají texty nacpané klíčovými slovy, které mají stejnou barvu jako pozadí, velikost 0 nebo jsou umístěny mimo obrazovku. Vyhledávače je tak registrují, ale běžný uživatel nikoliv.

7. Vytváření webů a blogů za účelem uveřejnění odkazů na určitou stránku

Vytvořit webovou stránku a naplnit ji obsahem není až tak složité. Mnoho specialistů toho využívá a dělá weby a blogy jen za jediným účelem – aby z nich mohli odkázat na ten web, který chtějí ve výsledcích vyhledávání protlačit na první příčky. Když však jsou vlastníky obou stránek, odkazují a doporučují sami sebe, což nedává tak úplně smysl.

Jde o techniku, která v menší míře může být pro vyhledávač komplikovanější na odhalení, je však možné, že si s ní v budoucnu bude umět poradit mnohem lépe. Investujte proto čas raději do metod, u kterých nehrozí budoucí znevýhodnění vašeho obsahu.

Na podobném principu, jen v mnohem větším měřítku, pracují takzvané link farmy, neboli odkazové farmy. Zjednodušeně jde o sbírku webů, které jsou navzájem prolinkované jen proto, aby získaly velké množství zpětných odkazů. Obvykle však nemají skoro žádný obsah a pro uživatele tak nejsou žádným přínosem.

2
Infografika – Black Hat SEO – Co je to link farma

8. Manipulace se zpětnými odkazy

U zpětných odkazů ještě chvíli zůstaneme. Abyste překročili hranici Black Hat SEO, nemusíte nutně zakládat obří odkazovou farmu. Bude bohatě stačit, když jakýmkoliv způsobem zmanipulujete odkazy směřující na váš web. Podle pokynů společnosti Google pro webmastery byste neměli za odkazy a příspěvky s nimi platit ani vyměňovat linky za zboží a služby. Vhodná není ani rozsáhlá výměna odkazů mezi jednotlivými weby či vytváření partnerských stránek výlučně za účelem odkazování.

Konkrétně v tomto bodě je však poměrně těžké určit, která praktika je proti pravidlům a která je ještě v pořádku. V praxi se tak stále využívají některé techniky, které by z pohledu vyhledávačů mohly být už trochu na hraně.

Mimo to může být za porušení zásad považováno také vytváření „nepřirozených odkazů“, které nesouvisí s obsahem stránek.

Dále vám problémy může způsobit i to, když:

  • Získáte několik odkazů ze stránek, které mají vysoké spam skóre, popřípadě nejsou indexovány vyhledávačem.
  • Vybudujete množství odkazů, které budou mít v anchor textu totožné klíčové slovo.
  • Získáte odkazy z nevhodných stránek, problémové jsou třeba seznamky, gambling a nebo pornostránky.
  • Spam skóre vaší stránky bude dlouhodobě stoupat.

9. Spam v komentářích na blogu

Další Black Hat praktikou, využívanou hlavně v zahraničí, je nerelevantní komentování na webech a blozích. Pomocí automatizovaných nástrojů někteří specialisté masivně spamují diskuze vkládáním komentářů, které zmiňují nebo odkazují na stránku, kterou chtějí ve výsledcích vyhledávání protlačit dopředu. Proti této taktice se vlastníci webu mohou bránit pomocí specializovaných anti-spam nástrojů. Řešením může být třeba reCAPTCHA přímo od společnosti Google. Vhodné je také nastavit u všech komentářů a diskuzí na webu atribut ugc. Tím pádem budou komentáře označeny jako „user generated content“ a podle toho s nimi bude Google i nakládat.

10. Affiliate weby, které nenabídnou nic navíc

Z předchozích řádků jasně vyplývá, že vyhledávače si na kvalitní a originální obsah potrpí čím dál víc. Extrémní důležitost mu však přikládají hlavně u různých partnerských a affiliate programů. Je-li totiž obsah webu kompletně zkopírován od původního obchodníka, nepřináší žádnou přidanou hodnotu. Pokud by se navíc na první stránce vyhledávání umístilo více takovýchto webů, uživatelé vyhledávačů by zcela jistě nebyli nadšeni z toho, že je jim servírován podobný obsah hned několikrát.

Affiliate stránky tvořené čistě jen obsahem, který je na webu k dispozici na mnoha dalších místech, na Googlu pravděpodobně nebudou dosahovat dobrých výsledků a vyhledávače je mohou hodnotit záporně.

–       Nápověda Search Console, Pokyny pro zajištění kvality

Vyhledávače proti praktikám Black Hat SEO bojují průběžným vylepšováním svého algoritmu. Ten neustále upravují tak, aby dokázal nekalou činnost rozeznat a penalizovat. V minulých letech se nepoctivých SEO specialistů dotkl hlavně Google Panda a Google Penguin update.

Jak vyhledávače proti „černým kloboukům“ bojují?

Google Panda update

S updatem Panda Google přišel v roce 2011 a jeho hlavním cílem bylo zobrazovat ve výsledcích vyhledávání co nejvíce stránek s originálním a hodnotným obsahem. Podprůměrné stránky, obsahové farmy a weby s nadmírou reklamy měl naopak potlačit. Uvedení updatu způsobilo, že se řada webů propadla ve vyhledávání o mnoho příček. Jiné však Google Panda zase posunul výše. Hodně pomohl například zpravodajským webům nebo některým internetovým magazínům.

Google Penguin update

Google Penguin update si bere na mušku manipulování s odkazy. Zaměřuje se na jejich kvalitu a relevanci, čímž brání podvodným praktikám. Weby s nepřirozenými odkazy pak penalizuje.

V minulosti byl s algoritmem problém v tom smyslu, že stránky, u kterých odkazy vyhodnotil jako nepřirozené, znevýhodňoval na příliš dlouhou dobu – až do další aktualizace. Navíc penalizace postihla celý web, nikoli jen konkrétní stránku s nevhodným odkazem. Nyní už pracuje v reálném čase a nepenalizuje kompletně celý web.

Black Hat SEO je krátkodobým řešením

I přes všechny nevýhody a možná rizika penalizace je Black Hat SEO některými „specialisty“ stále využíváno. Algoritmy Googlu totiž nejsou dokonalé, a tak se občas může stát, že i stránky, které si při optimalizaci pro vyhledávače pomáhají nekalými praktikami, se umístí na prvních příčkách ve vyhledávání. Většinou se na nich však příliš dlouho neohřejí. Jakmile Google upraví a vylepší algoritmus, Black Hat SEO je odhaleno a nepoctivcům zbydou jen oči pro pláč.

Z dlouhodobého hlediska se tak vyplatí raději investovat čas do poctivé optimalizace pro vyhledávače, která webu přinese opravdovou hodnotu. Jak na to? Hrajte podle pravidel Googlu a osvojte si White Hat techniky.

White Hat SEO

Jako White Hat SEO označujeme techniky optimalizace pro vyhledávače, které splňují pokyny společnosti Google pro webmastery a v ideálním případě kladou důraz na hodnotu obsahu pro návštěvníka. Mezi ty základní patří například vhodná volba klíčových slov v přiměřené míře, úpravy a vylepšování obsahu či přirozené budování zpětných odkazů. White Hat technik je však nespočet, a tak je jen na vás, které vyzkoušíte a jak je budete mezi sebou kombinovat.

Nyní už se tedy můžete bez obav pustit do optimalizace webů pro vyhledávače. Víte, co je to Black Hat SEO, znáte taktiky, které vyhledávačům vadí a máte představu, jak vám mohou uškodit. Teď už stačí jen vymyslet, jak s nově nabitými informacemi naložíte v praxi.

Budete se držet White Hat SEO, a nebo využijete i metody, které jsou na hraně? Podělte se s námi v komentářích o váš názor a nezapomeňte připsat, jestli jste se s penalizacemi za Black Hat praktiky někdy setkali v praxi.

5/5 - (3 votes)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Obsah článku

Podobné články