Avedeo logo dark
Zvýšení Google Ads tržeb pro Leo Express

Blogový článek

Obsah studie

ZAČÁTEK SPOLUPRÁCE

Leo Express je soukromá multimodální dopravní skupina, která v roce 2012 zahájila svou činnost novými vlaky na páteřních linkách v Česku a na Slovensku, od roku 2018 také v Polsku.  Dále provozuje autobusovou dopravu do Krakova, Lvova, Varšavy, Vídně, Salzburgu, Drážďan a Mukačeva navazující na jízdní řády vlakové dopravy. Nově poskytují také služby “Vyzvednutí a odvoz z adresy ”, která umožňuje zákazníkům cestovat z letiště nebo z vlakové stanice přímo domů na konkrétní adresu.

Spolupráci jsme zahájili v říjnu 2018 (spolupráce stále probíhá).

Společnost Leo Express nás před začátkem spolupráce oslovila v rámci výběrového řízení pro kompletní správu výkonnostních PPC kampaní (Google Ads) pro 6 evropských zemí (Česko, Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko, Ukrajina).

Jednalo se již o zajetý projekt. Kampaně jsme přebírali od předchozí agentury. Očekávání spolupráce bylo doplnit, předělat a přetvořit stávající kampaně pro lepší efektivitu investice do tohoto marketingového kanálu. Dále bylo naším úkolem nasadit nové kampaně a smysluplně propojit tento kanál s celkovým marketingovým mixem; po optimalizaci stávající situace také postupně nasazovat nová řešení a strategie.

 
train3 web 1024x682 1

VÝSLEDEK REKLAMNÍCH KAMPANÍ PO 6 MĚSÍCÍCH

leoexpresscase
  • Zvýšení celkových tržeb kampaní o +89,28 %
  • Zvýšení celkových tržeb non-brand kampaní o +133,49 %
  • Snížení celkového PNO kampaní (Podíl nákladů na marketing vs. tržba) o -28,32 %
  • Snížení celkového PNO non-brand kampaní (Podíl nákladů na marketing vs. tržby) o -38,06 %
  • Zvýšení počtu objednávek z kampaní o +59,4 %

*pzn. “non-brand” kampaně = jedná se o kampaně, které necílí na brand (značku) společnosti, ale na konkrétní výrazy cílené na potencionální nové zákazníky.

*pzn. ke grafům: První (horní) graf znázorňuje porovnání tržeb za měsíc březen za rok 2018 a rok 2019 v rámci ne-brandových kampaní reklamního účtu Google Ads. Druhý graf porovnává stejné období v rámcí všech kampaní.

Na základě podrobného vstupního auditu reklamního účtu a správného nastavení strategie spolu s optimalizací se povedlo poměrně rychle zefektivnit vynaložené prostředky na výkonnostní kampaně (celkové snížení o 28 % a 38 % u ne-brandových kampaní), spolu se zvýšením tržeb v rámci Google ads reklamního účtu.

Recenze klienta:

Snímek obrazovky 2019 08 26 v 9.44.27

JAK JSME POSTUPOVALI

Během několika prvních sezení jsme vyslechli klientovy požadavky a očekávání. Zjistili jsme informace o tom, jak celý projekt funguje, v jaké situaci se aktuálně nachází a podrobně jsme se seznámili se službami a filozofií společnosti.

Dále jsme pokračovali kompletním auditem stávajících kampaní (celkového reklamního účtu Google ads). Výstup z auditu spolu s doporučenými změnami, možnostmi a nápady jsme dále konzultovali. Po zahájení spolupráce jsme tyto návrhy začali realizovat.

V prvních měsících spolupráce jsme postupovali primárně od činností, které dokázaly klientovi přinést co nejrychlejší výsledky, až postupně ke změnám, které byly složitější a časově náročnější.

 
le premium class

JAK PROBÍHÁ KOMUNIKACE A REPORTOVÁNÍ

Správně nastavená komunikace je dle nás základní aspekt dobře fungující spolupráce.

Pravidelně zasíláme velký souhrnný report s komentářem na konci každého měsíce. V průběhu spolupráce a také v rámci měsíčního reportu se potkáváme osobně, kdy také společně plánujeme další aktivity a získáváme oboustranné podněty a nápady.

V rámci komunikace se snažíme být v pozici partnera, lépe řečeno externí součástí firmy zastupující částečně marketingové oddělení, než-li jako klasický dodavatel služeb. Věříme, že jedna z velkých přidaných hodnot spolupráce s dobrým marketingovým týmem je právě odlišný pohled na věc, možnost zpětné vazby a nový vítr do plachet.

ukazkareportu1 1
ukazkareportu2 1

Ukázka vzorového (fiktivního) příkladu souhrnného reportu, který vypracováváme na konci každého měsíce pro všechny naše klienty.

Ukázka (vzorového) interaktivního “live” přehledu, který pro naše klienty (zejména e-shopy) připravujeme v GDS.

ZÁVĚR

d2dinfocard

Aktuálně na projektu stále aktivně pracujeme, připravujeme a postupně realizujeme dlouhodobější plán zahrnující upevnění pozice na trhu v rámci výkonnostních kampaní v Google Ads. Dále plánujeme rozšíření spolupráce také na SEO aktivity a linkbuilding.

Náš postup v rámci výkonnostních kampaní se vždy točí kolem toho, jak jít co nejrychleji do akce a spolu s tím co nejrychleji a co nejefektivněji přivést klientovi první výsledky.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Obsah článku
Avedeo logo dark
Chcete, aby byl váš projekt mezi případovkami?

Kontaktujte nás a my pro vás připravíme nabídku na míru.