Leo Express

Blogový článek

VÝCHOZÍ POZICE

Leo Express je soukromá multimodální dopravní skupina, která v roce 2012 zahájila svou činnost novými vlaky na páteřních linkách v Česku a na Slovensku, od roku 2018 také v Polsku.  Dále provozuje autobusovou dopravu do Krakova, Lvova, Varšavy, Vídně, Salzburgu, Drážďan a Mukačeva navazující na jízdní řády vlakové dopravy. Nově poskytují také služby “Vyzvednutí a odvoz z adresy ”, která umožňuje zákazníkům cestovat z letiště nebo z vlakové stanice přímo domů na konkrétní adresu.

Spolupráci jsme zahájili v říjnu 2018 (spolupráce stále probíhá).

Společnost Leo Express nás před začátkem spolupráce oslovila v rámci výběrového řízení pro kompletní správu výkonnostních PPC kampaní (Google Ads) pro 6 evropských zemí (Česko, Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko, Ukrajina).

Jednalo se již o zajetý projekt. Kampaně jsme přebírali od předchozí agentury. Očekávání spolupráce bylo doplnit, předělat a přetvořit stávající kampaně pro lepší efektivitu investice do tohoto marketingového kanálu. Dále bylo naším úkolem nasadit nové kampaně a smysluplně propojit tento kanál s celkovým marketingovým mixem; po optimalizaci stávající situace také postupně nasazovat nová řešení a strategie.

VÝSLEDEK PO 6 MĚSÍCÍCH SPOLUPRÁCE

  • Zvýšení celkových tržeb kampaní o +89,28 %
  • Zvýšení celkových tržeb non-brand kampaní o +133,49 %
  • Snížení celkového PNO kampaní (Podíl nákladů na marketing vs. tržba) o -28,32 %
  • Snížení celkového PNO non-brand kampaní (Podíl nákladů na marketing vs. tržby) o -38,06 %
  • Zvýšení počtu objednávek z kampaní o +59,4 %

*pzn. “non-brand” kampaně = jedná se o kampaně, které necílí na brand (značku) společnosti, ale na konkrétní výrazy cílené na potencionální nové zákazníky.

*pzn. ke grafům: První (horní) graf znázorňuje porovnání tržeb za měsíc březen za rok 2018 a rok 2019 v rámci ne-brandových kampaní reklamního účtu Google Ads. Druhý graf porovnává stejné období v rámcí všech kampaní.

Na základě podrobného vstupního auditu reklamního účtu a správného nastavení strategie spolu s optimalizací se povedlo poměrně rychle zefektivnit vynaložené prostředky na výkonnostní kampaně (celkové snížení o 28 % a 38 % u ne-brandových kampaní), spolu se zvýšením tržeb v rámci Google ads reklamního účtu.

Recenze klienta:

JAK JSME POSTUPOVALI

Během několika prvních sezení jsme vyslechli klientovy požadavky a očekávání. Zjistili jsme informace o tom, jak celý projekt funguje, v jaké situaci se aktuálně nachází a podrobně jsme se seznámili se službami a filozofií společnosti.

Dále jsme pokračovali kompletním auditem stávajících kampaní (celkového reklamního účtu Google ads). Výstup z auditu spolu s doporučenými změnami, možnostmi a nápady jsme dále konzultovali. Po zahájení spolupráce jsme tyto návrhy začali realizovat.

V prvních měsících spolupráce jsme postupovali primárně od činností, které dokázaly klientovi přinést co nejrychlejší výsledky, až postupně ke změnám, které byly složitější a časově náročnější.

JAK PROBÍHÁ KOMUNIKACE A REPORTOVÁNÍ

Správně nastavená komunikace je dle nás základní aspekt dobře fungující spolupráce.

Pravidelně zasíláme velký souhrnný report s komentářem na konci každého měsíce. V průběhu spolupráce a také v rámci měsíčního reportu se potkáváme osobně, kdy také společně plánujeme další aktivity a získáváme oboustranné podněty a nápady.

V rámci komunikace se snažíme být v pozici partnera, lépe řečeno externí součástí firmy zastupující částečně marketingové oddělení, než-li jako klasický dodavatel služeb. Věříme, že jedna z velkých přidaných hodnot spolupráce s dobrým marketingovým týmem je právě odlišný pohled na věc, možnost zpětné vazby a nový vítr do plachet.

Ukázka vzorového (fiktivního) příkladu souhrnného reportu, který vypracováváme na konci každého měsíce pro všechny naše klienty.
Ukázka (vzorového) interaktivního “live” přehledu, který pro naše klienty (zejména e-shopy) připravujeme v GDS.

ZÁVĚR

Aktuálně na projektu stále aktivně pracujeme, připravujeme a postupně realizujeme dlouhodobější plán zahrnující upevnění pozice na trhu v rámci výkonnostních kampaní v Google Ads. Dále plánujeme rozšíření spolupráce také na SEO aktivity a linkbuilding.

Náš postup v rámci výkonnostních kampaní se vždy točí kolem toho, jak jít co nejrychleji do akce a spolu s tím co nejrychleji a co nejefektivněji přivést klientovi první výsledky.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Obsah článku
Avedeo logo dark
Chcete, aby byl váš projekt mezi případovkami?

Kontaktujte nás a my pro vás připravíme nabídku na míru.