VÝCHOZÍ POZICE

E-shop Zdravybatoh.cz se specializuje na prodej školních a studentských batohů značky Beckmann. Originální školní batohy Beckmann jsou vyvíjeny a testovány ve spolupráci s fyzioterapeuty a chiropraktiky. Vyznačují se vysokou norskou kvalitou, pohodlným a zdravým nošením a čistým designem spolu se speciálními funkcemi a vychytávkami.

  • Začátek spolupráce Leden 2019 (spolupráce stále probíhá)
  • Jednalo se o zaběhnutý projekt, kampaně a marketing na internetu si spravovali majitelé sami.
  • Očekávání spolupráce bylo předat marketingové aktivity, ušetřit čas a dostat kampaně do růstové fáze spolu s nastavením prvotních výkonnostních cílů na následující měsíce.
  • V počátku jsme přebrali PPC kampaně ve vyhledávačích, zbožových srovnávačích spolu s kampaněmi na sociálních sítích. Později jsme zahájili také aktivní práci na SEO a link-buildingu

VÝSLEDEK PO 4 MĚSÍCÍCH SPOLUPRÁCE

  • Zvýšení celkových tržeb o +291,3%
  • Snížení celkového PNO (Podíl nákladů na marketing vs. tržba) o -25,01%
  • Snížení PNO PPC kampaní v Google ads o -52%
  • Zvýšení počtu objednávek z kampaní na soc. sítích o +925%
  • Zvýšení celkového počtu objednávek e-shopu o +149,1%
  • Zvýšení návštěvnosti e-shopu o +158%

Na základě podrobného vstupního auditu a správného nastavení strategie spolu s optimalizací se povedlo poměrně rychle zefektivnit vynaložené prostředky na výkonnostní kampaně.

Povedlo se nám během prvních 4 měsíců spolupráce vyškálovat e-shop na vyšší objem tržeb (zvýšení rozpočtu o +122 %) při poměrně výrazném snížení celkové nákladovosti vůči obratu (PNO).

Našemu klientovi odpadl čas se spravováním kampaní, který aktuálně může věnovat do strategického rozvoje e-shopu. Dále se povedlo nejenom navýšit objem tržeb, zvýšit zisk, ale také stabilizovat frekvenci objednávek (zejména víkendy, které byly vždy výrazně slabší).

*Pzn. ke grafům: První graf znázorňuje vývoj tržeb e-shopu (šipka ukazuje v jakém měsíci jsme zahájili spolupráci). Druhý graf znázorňuje vývoj nákladů na kampaně a třetí graf ukazuje efektivitu vynaložených nákladů na kampaně celého e-shopu prostřednictvím metriky PNO. Druhý obrázek znázorňuje vývoj metriky PNO v rámci PPC kampaní v reklamním účtu Google ads.

JAK JSME POSTUPOVALI

Během několika prvních sezení jsme vyslechli klientovy požadavky a očekávání. Zjistili jsme informace o tom jak celý projekt funguje, v jaké situaci se aktuálně nachází a podrobně jsme se seznámili s produkty, které se na e-shopu prodávají.

Pokračovali jsme analýzou cílových skupin a vytvoření základních persón. Proces tvorby celkové strategie se také urychlil tím, že jsme již měli k dispozici dostatek dat z celého roku 2018 a na základě toho jsme mohli nastavit postup pro co nejrychlejší efekt. 

Celkový návrh strategie spolu s výstupem auditu kampaní jsme zpracovali, odprezentovali a od klienta jsme dostali zelenou pro následnou realizaci.

V počátku jsme měli nastarost primárně:

Po 4 měsících spolupráce jsme také zahájili práci na SEO a link-buildingu.

JAK PROBÍHÁ KOMUNIKACE A REPORTOVÁNÍ

Správně nastavená komunikace je dle nás základní aspekt dobře fungující spolupráce.

Klient má k dispozici našeho projektového manažera, který řeší vše potřebné, dohlíží na termíny a komunikuje veškeré dotazy a požadavky. 

Jednou týdně zasíláme průběžné shrnutí na čem se aktuálně pracuje. Dále zasíláme jednou měsíčně velký souhrnný report s komentářem. V rámci měsíčního reportu se potkáváme osobně kde také společně plánujeme další aktivity a získáváme oboustranné podněty a nápady.

Klientovi jsme také pro rychlý přehled toho co se děje připravili interaktivní přehled (dashboard) prostřednictvím Google Data Studia, který na jedné stránce ukazuje “live” data ze všech marketingových kanálů, hlavní klíčové metriky výkonnosti apod.

V rámci komunikace se snažíme být v pozici partnera, lépe řečeno externí součásti firmy zastupující částečně marketingové oddělení, než-li jako klasický dodavatel služeb. Věříme, že jedna z velkých přidaných hodnot spolupráce s dobrým marketingovým týmem je právě odlišný pohled na věc, možnost zpětné vazby a nový vítr do plachet.

Ukázka souhrnného reportu, který vypracováváme na konci každého měsíce. (Data jsou zamaskována pro účel tohoto náhledu)

Ukázka interaktivního “live” přehledu, který jsme pro klienta připravili v GDS (Data jsou zamaskována pro účel tohoto náhledu).

ZÁVĚR

Aktuálně na e-shopu Zdravybatoh.cz aktivně pracujeme, připravujeme dlouhodobější plán jak uchytit silnější pozici na trhu a spolu s přípravou na hlavní sezónu, která v tomto oboru probíhá od července do srpna.

Náš postup v rámci výkonnostních kampaní se vždy točí kolem toho jak jít co nejrychleji do akce a spolu s tím co nejrychleji a co nejefektivněji přivést klientovi první výsledky.