VÝCHOZÍ POZICE

Projekt “Dovez to dál” se zabývá prodejem a dovozem aut ze zahraničí. Nejedná se pouze o prodej, ale o komplexní službu včetně poradenství. (www.doveztodal.cz)

 • Začátek spolupráce duben 2018
 • Klient za námi přišel abychom vymysleli návrh jak prodávat ojetá auta dovážená ze zahraničí.
 • V počátku spolupráce byl neoptimalizovaný web
 • Cílem bylo přivést první prodeje, rychle a s omezeným rozpočtem, tak aby se celá firma i projekt nadechl a mohl přejít do růstové fáze.
 • Poměrně těžká výchozí pozice ve velmi konkurenčním oboru (sauto, aaaauto apod..) s omezeným rozpočtem, který nedává moc prostoru pro testování.

JAK JSME DOPADLI

 • 45 leadů (poptávek) v prvním měsící spolupráce
 • Splnili jsme cíl a překonali očekávání klienta po prvním měsící vysoce nad rámec. S omezeným rozpočtem jsme dokázali realizovat kampaň v poměrně velmi konkurenčním prostředí a postavit klientovo podnikání do růstové fáze.

AKTUALIZACE 18.2.2019

K dnešnímu dni se nám povedlo obsadit hlavní klíčové slova “dovoz aut z německa” / “dovoz auta z německa” na první pozici v organickém vyhledávání v rámci naší SEO kampaně. Vyhledávanost jednoho takového klíčového slova je v jednotkách tisíc uživatelů z celé ČR za měsíc.

JAK JSME POSTUPOVALI

Během několika prvních sezení jsme vyslechli klientovy požadavky a očekávání, zjistili informace o tom jak celý projekt funguje, rozanalyzovali jsme cílovou skupinu (persóny) a s jakým rozpočtem můžeme pracovat. Na základě toho jsme začali s návrhem strategie.

 • Jelikož se v základu jednalo o prodej aut, uvědomili jsme si, že s omezeným rozpočtem nemůžeme konkurovat v rámci této marketingové komunikace gigantům, kteří již jsou na trhu (AAAUTO, sauto, tipcars apod..)
 • Z tohoto důvodu jsme vytvořili komplet novou strategii a prodej aut jsme převedli na službu. Tímto jsme dosáhli výrazné odlišnosti od konkurence.
 • Nejdůležitější aspekt této změny zahrnovalo správné otextování webu (kreativní copywriting) tak aby byla komunikovaná přesně taková zpráva a všechny benefity na jaké chceme poukazovat v kampaních. Toto vyžadovalo poměrně velký kus kreativity.
 • Spolu s otextováním se pracovalo také na technické optimalizaci webu tak, ať je web jednoduše průchozí, jasný, zřetelný pro zákazníka a má všechny informace, které ho mohou zajímat. V rámci omezeného rozpočtu jsme nemohli věnovat moc času A/B testování a zvyšování konverzního poměru webu, tato činnost se bude dělat v následujících fázích spolupráce.

Dále jsme pokračovali:

 • Analýza klíčových slov
 • Tvorba struktůry kampaní
 • Samotná tvorba akvizičních kampaní v AdWords včetně reklamních textů
 • Tvorba grafických kreativ
 • Tvorba re-marketingové kampaně v obsahové síti
 • Cenová optimalizace po spuštění kampaní
 • Vyhodnocování, testování a reportování klientovi

Klientovi veškerou odvedenou práci a výsledky práce pravidelně předáváme formout reportu.